Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy leków dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wybrano ofertę firmy NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów leki 2020