Odpowiedzi na zapytania wykonawców – materiały stomatologiczne

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pyt. 1 poz. 1 – prosimy o wskazanie szybkości wiązania materiału – wolno- czy szybkowiążący?

Odp. Szybkowiążący.

 

Pyt. 2 poz. 2 – wymieniony materiał dostępny jest w opakowaniach a 10 ml – czy uznajemy, że chodzi o taki właśnie materiał?

Odp. Tak

 

Pyt. 3 poz. 3 i 4 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wyrobu równoważnego o takim samym zastosowaniu oraz ilości kapsułek w opakowaniu – z korzyścią dla Zamawiającego (lepsza cena)?

Odp. Tak

 

Pyt. 4 poz. 5 – prosimy o uściślenie, o jaki materiał chodzi (chloran?) oraz czy jeśli tak, to czy pozycja ta jest zdublowana z poz. 7 lub czy chodzi o stężenie 2% (dostępne pojemności opakowań to 200 lub 400ml).

Odp. 5,2%

 

Pyt. 5 poz. 5 i 7 – czy Zamawiający wymaga opakowania z adaptorem na zakrętce do butelki (czy ze zwykła zakrętką)?

Odp. Tak

 

Pyt. 6 poz. 6 – materiał został wycofany, czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego? 

Odp. Tak

 

Pyt. 7 poz. 13 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wyrobu równoważnego o takim samym zastosowaniu, składzie oraz gramaturze opakowania – z korzyścią dla Zamawiającego (lepsza cena)?

Odp. Nie

 

Pyt. 8 poz. 16 – czy pozycja dotyczy formówki typu MIfam do zaciskania pasków/kształtek do odbudowy paska (paski nowego typu, bez dziurek)?

Odp. Tak

 

Pyt. 9 poz. 19 i 50 – prosimy o uściślenie, czy chodzi wyłącznie o zwykłe sztyfty z GP/ papierowe w rozszerzeniu 0,2? (sztyfty 0,4 i 0,6 są dużo droższe)

Odp. 0,2.

Pyt. 10 poz. 22  – prosimy o uściślenie, czy igła ma być posiadać sprężynkę czy ma być bez?

Odp. Bez sprężynki.

 

Pyt. 11 poz. 23 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w wycenie igieł w opakowaniu a 12 szt. w przeliczeniu wskazanej ilości i zaokrąglenia jej do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pyt. 12 poz. 27 – prosimy o uściślenie, czy wskazane narzędzie ma być używane na kątnicy, turbinie czy prostnicy i czy chodzi o białe kamienie typu Arkansas?

Odp. Narzędzie ma być używane w kątnicy, kamienie typu Arkansas.

 

Pyt. 13 poz. 29 – wskazany produkt w wersji Starter kit występuje w zestawie proszek 10 g + płyn 8,3 ml. Prosimy o uściślenie, czy należy zatem zaproponować zestawy czy uzupełnienie samego proszku pakowanego po 10g?

Odp. Proszę zaproponować zestawy.

 

Pyt. 14 poz. 30 – wskazany produkt występuje tylko w zestawie: proszek 12,5 g + płyn 8,5 ml. Prosimy o uściślenie, czy należy zatem zaproponować zestaw?

Odp. Proszę zaproponować zestawy.

 

Pyt. 15 poz. 35 – wskazany produkt występuje w opakowaniach a 200 lub 400 ml – prosimy o wskazanie, czy należy przeliczyć wskazaną ilość na pełne opakowania (czyli 15 op. x 200ml), czy też Zamawiający ma inne (i jesli tak, to jakie) wymogi? Jednocześnie prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga opakowania z adaptorem na zakrętce do butelki (czy ze zwykła zakrętką)?

Odp. Opakowanie 200 ml z adaptorem.

 

Pyt. 16 poz. 44 – wskazany wyrób dostępny jest w opakowaniach a 10 rolek, każda długości 1 m. Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu do przeliczenia wskazanej ilości do konfekcji opakowania oraz zaokrąglenie zaproponowanej ilości do pełnego opakowania?

Odp. Nie.

 

Pyt. 17 poz. 46 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego w opakowaniu a 95g (to samo zastosowanie, skład) – z korzyścią dla Zamawiającego (lepsza cena)?

Odp. Tak.

 

Pyt. 18 poz. 47 – czy pozycja dotyczy opakowań sortowanych (jeden rozmiar pilnika w opakowaniu) czy także i asortymentów (6 pilników w opakowaniu, po 1szt każdego/różnego rozmiaru)?

Odp. Pozycja dotyczy asortymentów.

 

Pyt. 19 poz. 48 – prosimy o uściślenie rozmiarów płytek ze względu na dużą rozbieżność cenową, dostępne rozmiary to: 40,60,70,80 90,100,120, 150 lub 200 mm

Odp. 70,80

 

Pyt. 20 poz. 51 – wymieniony produkt dostępny jest w niedzielonym opakowaniu a 24 sztuki  – prosimy o uściślenie wymaganej ilości produktu lub informację, czy Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny pakowany w blistry a 10 sztuk w przeliczeniu do wskazanej ilości (czyli 40 sztuk)?

Odp. Tak

 

Pyt. 21 poz. 52 –  wskazany wyrób jest niedostępny (ze względu na wstrzymanie produkcji oraz eksportu) oraz nie posiada odpowiednika z identycznym składem (liofilizat surowicy krwi cieląt). Producent nie wystosował żadnego pisma informacyjnego dla importera, hurtowni oraz podmiotów zaopatrujących ani tez nie wskazał żadnego przybliżonego terminu wznowienia produkcji oraz przywrócenia do obrotu ww. wyrobu leczniczego. Czy w takim przypadku należy pominąć ww. pozycję z adnotacją o braku dostępności, czy też Zamawiający wskaże inny produkt?

Odp. Proszę pominąć ten wyrób.

 

Pyt. 22 poz. 54 – wskazany wyrób nie posiada w opakowaniu katalizatora. czy w pozycji tej należy zatem wskazać jedynie cenę dla samej masy, czy uwzględnić w jej cenie także katalizator (tak jak w pozycji 53)?

Odp. Proszę uwzględnić katalizator.

 

Pyt. 23 poz. 55 – produkt dostępny jest w opakowaniach a 25 lub 35 sztuk – prosimy o wskazanie wymaganej ilości /0,60 to rozmiar ćwieka/

Odp. Opakowanie 35 sztuk.

 

Pyt. 24 poz. 56 – czy pozycja dotyczy śliniaka z kieszenią czy chodzi o serwetki bez kieszeni, przypinane do łańcuszka? prosimy tez o informacje, Czy w przypadku śliniaków z kieszenią Zamawiający dopuszcza zaproponowanie opakowań a 50 sztuk w odpowiednim przeliczeniu (lepsza cena)?

Odp. Tak.

 

Pyt. 25 poz. 58 – prosimy o dokładniejszą informację, o jakiego typu tarcze chodzi – z czego mają być one wykonane i do jakiego rodzaju materiału będą wykonane (np. tarcza metalowa z nasypem diamentowym do cięcia metalu albo porcelany, lub tarcza zbrojona, lub tarcza- krążek ścierny) oraz czy mają być mocowane na mandrylce (do prostnicy, turbiny lub kątnicy)?

Odp. Ma być to tarcza – krążek ścierny.

 

Pyt. 26 poz. 59 – czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pędzelków w opakowaniu a 100 szt w odpowiednim przeliczeniu do wskazanej ilości (lepsza cena)?

Odp. Tak.

 

Pyt. 27 poz. 62 – prosimy o wskazania wymaganych rozmiarów wiertła (spore zróżnicowanie cenowe pomiędzy rozmiarami)

Odp. 14,16

 

Pyt. 28 poz. 63 i 64 – prosimy o rozbicie wskazanych pozycji na poszczególne kształty, rozmiary i rodzaje nasypu wierteł ze względu na duże zróżnicowanie cenowe pomiędzy nimi oraz zaproponowanie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty

Odp. Rozmiary 14, 16,  stalowe różyczki, diamenty, płomyki, szczelinowce, kulki   drobny nasyp

Pyt. 29 poz. 65 – wskazane sztyfty dostępne są w opakowaniach a 6 sztuk. Czy należy zatem zaproponować ilość opakowań odpowiednio po ich przeliczeniu do wskazanej w formularzu ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odp. Tak

 

Pyt. 30 poz. 68 – prosimy o uściślenie, czy pozycja dotyczy zestawu a 5 czy 12 sztuk wierteł

Odp. 12 sztuk