Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 59a.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów materiały jednorazowego użytku 2020