Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2020.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałówstomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wybrano ofertę firmy MOLARR Ewa Stefańska, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 55.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów materiały stomatologiczne 2020