Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11 grudnia 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019, wybrano ofertę firmy Kol-Dental Sp. z o.o. sp. k. ul. Cychlinowska 6, 04-769 Warszawa.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

 

Wykaz oferentów materiały stomatologiczne 2019