Rozstrzygnięcie postępowania na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11 grudnia 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu i dostawy odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019, wybrano :

  1. Pakiet I Szybkie testy i barwniki – BIO-MAR Diagnostyka Sp. z o.o. 44-110 Gliwice, ul. Jagodowa 11
  2. Pakiet II Odczynniki hematologiczne – PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów laboratorium2 2019