Wynik postępowania dotyczącego wyceny zakupu wyposażenia w ramach realizacji przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet 3-wsparcie grantowe placówek POZ …”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 września 2022 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego wyceny następującego wyposażenia  :

Część 1. Rękawiczki jednorazowe 21 op. po 100 szt.,

Część 2. Lampy bakteriobójcze przepływowe 5 szt.

Część 3. Sterylizatory powietrza dla powierzchni > 60 m2 – 3 szt.

Część 4. Sterylizatory powietrza dla powierzchni < 30 m2 – 1 szt.

Część 5. Stacje pomiaru temperatury z bezdotykową dezynfekcją rąk – szt. 5

Część 6. Aparaty EKG – szt. 2

Część 7. Elektroniczne aparaty do mierzenia ciśnienia – szt. 3

Część 8. Worki ambu z wyposażeniem dla dzieci – szt. 4

Część 9. Worki ambu z wyposażeniem dla niemowląt – szt. 4

Część 10. Parawany medyczne 1 skrzydłowe – szt. 11

Część 11. Parawany medyczne 2 skrzydłowe – szt. 5

Część 11. Defibrylatory – szt.

wybrano oferty następujących firm : 

 

Część 2. Lampy bakteriobójcze przepływowe

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

BAKMED Bogdan Pokorski, 92-109 Łódź ul. T. Chałubińskiego 37A

6.980,25 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

14 dni

 

Część 5. Stacje pomiaru temperatury z bezdotykową dezynfekcją rąk.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

18.450,00 zł.

 24 miesiące

 

 

 

 

14 dni

 

 

Część 6. Aparaty EKG.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

WALMED Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie

18.748,80 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

14 dni

 

 

Część 7. Elektroniczne aparaty do mierzenia ciśnienia.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

GROVIS-MED SP. z o.o. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin

435,33 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

7 dni

 

Część 10. Parawany medyczne 1 skrzydłowe.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

BAKMED Bogdan Pokorski, 92-109 Łódź ul. T. Chałubińskiego 37A

5.393,52 zł.

 36 miesięcy

 

 

 

14 dni

 

Część 11. Parawany medyczne 2 skrzydłowe.

Nazwa Oferenta

Wartość ofert brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

RONOMED Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Przyjaźni 52/1 U, 53-030 Wrocław

3.283,20 zł.

 24 miesiące

 

 

 

6 tygodni

Część 12. Defibrylatory – szt. 2

Oferta odrzucona ponieważ Wykonawca zaoferował produkty, które są środkami twałymi, nie mogą być sfinansowane w ramach realizacji grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie zostało unieważnione.

W zakresie Części 1, 3, 4, 8, 9 i 12 zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe.

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz ofertentów