Odpowiedzi na zapytania wykonawców laboratoryjny sprzęt jednorazowego użytku oraz odczynniki laboratoryjne

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17 listopada 2020 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie/przesłanie warunków realizacji zamówienia tzn. m.in. terminu płatności, miejsca realizacji, ewentualnych kar umownych… bądź wzoru umowy.

Odp. Wzór umowy zostanie przesłany na adres mailowy.

 

Pytanie 2 Pakiet I.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pozycji nr 4 probówek  do OB w wersji liniowej wraz z pipetami , kompatybilnymi z oferowanymi probówkami ?

Odp. Tak, pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej ilości statywów do OB.

 

Pytanie 3 Pakiet I.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 probówek do koagulologii z terminem ważności  4 miesięcy , zważywszy na fakt, że Zamawiający najprawdopodobniej będzie zamawiała towar sukcesywnie częściej  niż raz na 3-4 miesiące Odp. Tak.

 

Pytanie 4. Pakiet I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 cienkościennych igieł 21G , posiadających światło wewnętrzne odpowiadające igłom  20G ( 0,9 mm ), długości 1,25 ‘’ z wbudowaną  fabrycznie  osłoną    przeciwzakłuciową  ,  ustawioną      zawsze  w  jednej  linii  z ostrzem  igły,  co  zapewnia  łatwą,  bezpieczną  i  szybką  aktywację  zabezpieczenia  i  chroni personel przed ryzykiem zakłucia .Mechanizm bezpieczeństwa pozwala osobie pobierającej  aktywowanie osłonki zabezpieczającej jedną ręką, bez użycia dodatkowych powierzchni. W takim wypadku prosimy jednocześnie o możliwość zaoferowania w pozycji nr 12 uchwytu( holderu) jednorazowego użytku standardowego , bez zabezpieczenia, który będzie stanowił komplet z zaoferowanymi bezpiecznymi igłami w pozycji nr 7?

Odp. Tak

 

Pytanie 5 Pakiet I

Parametry wymagane punkt 7.Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  probówek  z  poz.  nr  6  do  koagulologii  ze znacznikiem pobrania umieszczonym w formie wygrawerowanego pierścienia bezpośrednio na probówce ?

Odp. Tak

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 6. Dot. parametrów wymaganych w Pakiecie I: Dot. parametru nr 9

Prosimy o dopuszczenie probówek oferowanego systemu próżniowego z korkami wciskanymi  Hemogard    których  specjalna  konstrukcja  pozwala  na  łatwe  ściąganie  korka  bez  efektu aerozolowego oraz ponowne  , szczelne zamknięcie  probówki tym samym korkiem bez ryzyka zsunięcia się korka . Opatentowane  zamknięcie  Hemogard  składa  się  z  gumowego  korka  oraz  zewnętrznej plastikowej , grawerowanej osłony. Skład gumy korka  zapewnia trwałość próżni nawet po kilkukrotnym wkuciu igły, kształt i wielkość korka w stosunku do zewnętrznej osłony pozwalają na  eliminację  efektu  aerozolowego  oraz  chronią  osobę  pobierającą  przed  kontaktem  z miejscem wkłucia ( specjalne wgłębienie korka ) ?

Odp. Nie. Zamawiający podnosi, że korki wciskane nie sprawdzają się w naszym systemie terenowym gdzie często spadają probówki i materiał wylewa się w trakcie transportu, co skutkuje koniecznością ponownego pobrania krwi u pacjentów, niejednokrotnie małych dzieci i osób starszych z cienkimi żyłami.