Odpowiedzi na zapytania wykonawców materiały jednorazowego użytku cz. 2

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23 października 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

Pakiet nr 1 poz. 10-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 18-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający wymaga korków do venflonow z trzpieniem poniżej krawędzi korka pakowany pojedynczo sterylny?

Odp. Tak

 

Pakiet nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie korków w  formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie lancet jednorazowych w formularzu asortymentowo cenowym pakowanych po 25 sztuk?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływy z  logiem producenta z uchwytem na dren i miejsce na igłę biorcza po użyciu?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odp. Nie

 

Pakiet 1 poz. 48-52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Nie

 

Pakiet 1 poz. 48, 50, 51, 52

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 48, 50-52

Czy Zamawiającemu chodzi o strzykawki dwuczęściowe?

Pytanie niejednoznaczne.

 

Pakiet nr 1 poz. 48-52

Czy Zamawiającemu chodzi o strzykawki trzyczęściowe?

Odp. Nie

 

 

Pakiet nr 1 poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu asortymentowo cenowym pakowanych po 80 sztuk?

Odp. Nie

 

Pakiet nr 1 poz. 49

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z dwoma reduktorami luer i z podwójna skala?

Odp. Tak

 

 

Pakiet nr 1 poz. 56

Czy Zamawiający wymaga worki na mocz dla dorosłych 2 l w całości przezroczyste?

Odp. Nie