Odpowiedzi na zapytania wykonawców odczynniki laboratoryjne i sprzęt jednorazowego użytku

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24 listopada 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

Pytanie 1 Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego na 2022r. Pakiet II: Probówki do diagnostyki pasożytniczej

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek do analizy parazytologicznej Paraclin. Zestaw składający się z łopatki do pobierania próbki kału, probówki z odczynnikiem oraz drewnianej szpatułki umożliwiającej pobranie materiału z głębokiego pojemnika. Probówki do jednorazowego użytku, brak możliwości kontaminacji. System gotowy do użycia, fabrycznie wypełniony odczynnikami (max. 4.0 ml). Utrwalacz całkowicie bezpieczny, bez dodatku formaliny, alkoholu oraz metali ciężkich, zapewniający konserwację osadu do 7 dni w temperaturze lodówki. Probówki wyposażone w dwa poziome filtry o średnicy porów 400 i 250 µm. Probówka fabrycznie wyposażona w szklane kuleczki ułatwiające homogenizację próbki. Probówki kompatybilne z rotorami wirówek na 15 ml. Ilość probówek w opakowaniu 50 sztuk.

Odp. Tak.

 

Pytanie 2 Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego na 2022r. Składanie oferty.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie podpisanej podpisem elektronicznym oferty na Państwa adres mailowy: spzozkal2@op.pl

Odp. Tak

 

Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odp. Tak

  1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycjach 4 i 6 probówek z terminem ważności 9 miesięcy w dniu dostawy.

Odp. Tak