Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu dla zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 lipca 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej  pn. Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia, informuję, że :

 

  1. Część XI SWZ : Tablice tyflograficzne

Pyt. 1. Czy tablice mają być zewnętrzne czy wewnętrzne?

Odp. Tablice tyflograficzne wewnętrzne.

Pyt. 2. Jeżeli wewnętrzne to czy stojak ma być: metalowy wolnostojący czy metalowy naścienny?

Odp. Stojak metalowy wolnostojący.

Pyt. 3. Czy mogą Państwo udostępnić zakres informacji jakie mają znaleźć się na tablicach tyflograficznych (rzuty budynku/ pięter budynku/ PZT, opisy)?

Odp. Tak.

  1. Część IX SWZ : Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym

Pyt. Czy Państwa firma byłaby zainteresowana zbudowaniem nowoczesnej, Firmowej Strony WWW  spełniającej aktualne wymagania Google dotyczące bezpieczeństwa (obsługującej SSL) i działania na smartfonach? Strony internetowe utworzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami Google lepiej się pozycjonują w Google, są bezpieczniejsze i szybsze od starszych rodzajów stron.

Odp. Naszym zadaniem priorytetowym jest posiadanie strony internetowej zgodnej ze standardami WCAG 2.1. Nasza strona musi gwarantować dostępność i czytelność z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnego typu niepełnosprawności. Pozycjonowanie strony nie jest naszym celem.