Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu dla zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 lipca 2022 r.

SP ZOZ/1/ZP/2022                                                         

 

                                                                                   Wykonawcy

                                                                             biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

PYTANIA 2

Część VIII: Dostawa systemu kolejkowego

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaproponować bramkę SMS w ramach złożonej oferty.

Odp. Zamawiający wymaga aby system kolejkowy miał możliwość wysyłania smsów przy procesie rezerwacji internetowej do kolejki np. Rejestracja

 

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wysyłka SMS do pacjentów poprzez rozwiązane dostarczone w ramach oferty.

Odp. Zamawiający pokrywa tylko koszt wysłanego smsa.

 

Pytanie 3. Zamawiający posługuje się zwrotem ”Zintegrowany system kolejkowy”. Wskazywałoby to, że system ma się integrować z innymi systemami. Prosimy o wskazanie z jakimi systemami ma się integrować i w jakim zakresie lub wykreślenie słowa zintegrowany.

Odp. Zamawiający zmienia zapis z „Zintegrowany system kolejkowy” na „System Kolejkowy” zaznaczając jednak, że system ma mieć możliwość:

Rezerwacji internetowej do kolejki działającej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 oraz modułami sms umożliwiającymi anulację umówionej wizyty, potwierdzenie umówionej wizyty, przypomnienie o umówionej wizycie oraz wysyłanie kodu weryfikacyjnego, który należy wprowadzić podczas umawiania wizyty do kolejki np. Rejestracja

Rezerwacja powinna działać w  HTTPS.

Aplikację mobilną umożliwiającą pobranie biletu do bieżącej kolejki bez konieczności dotykania biletomatu, o ograniczonym zasięgu,. Aplikacja mobilna ma mieć możliwość wysyłania powiadomień o obecnie wezwanym numerze do stanowiska/gabinetu lekarskiego

Możliwość tworzenia dowolnej ilości kolejek.

Możliwość dowolnej ilości przekierowań pacjenta do różnych gabinetów bez konieczności zmiany numeru biletu pacjenta.

 

 

Pytanie 4. Zmawiający nie opisał wymagań na automat biletowy np. wyposażony w drukarkę do wydawania biletów, monitor dotykowy, etc. Wnioskujemy o dodanie wymagania „Automat biletowy wyposażony w:

  • Monitor min. 19” w rozdzielczości Full HD 1920×1080 px dla lepszej widoczności dla osób niedowidzących
  • Drukarka termiczna do drukowania biletów kolejkowych.
  • Czytnik kodów kreskowych i QR do odczytywania potwierdzeń z rezerwacji
  • Rewizja z frontu urządzenia do komponentów dla poprawnej obsługi eksploatacji wymiana papieru, restart urządzenia

 

Odp. Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta i uzupełnia wymagania w zakresie biletomatu.

 

Nowe zapisy brzmią:

Monitor minimum 19” w formacie 5:4, minimum 1024 px po dłuższej krawędzi

Drukarka termiczna do drukowania biletów kolejkowych

Możliwość zmiany kontrastu na ekranie biletomatu w celu udogodnienia dla osób niedowidzących

Przycisk fizyczny z opisem w języku Braille’a z nadaniem priorytetu obsługi i komunikatem dźwiękowym np.: „proszę czekać zaraz podejdzie ktoś z obsługi”

Rewizja ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu osób trzecich oraz ze względów estetycznych umiejscowiona z tyłu biletomatu

Biletomat musi być przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Z tego względu maksymalna wysokość urządzenia to 150 cm oraz maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu to 20°

Pytanie 5. Zmawiający nie opisał wymagań na monitor Monitory stanowiskowe LED z wyjątkiem rozmiaru. Należy zauważyć, że nie ma monitorów LED lecz LCD z podświetleniem LED.  Istnieją wyświetlacze diodowe LED ale nie w rozmiarach podanych w SWZ. Mając na uwadze powyższe wnosimy o korektę i rozszerzenie wymagań dla monitora stanowiskowego na:

  • Monitor LCD z podświetleniem LED w rozmiarze min. 19,5” w rozdzielczości Full HD 1920×1080 px dla lepszej widoczności dla osób niedowidzących
  • Monitor wyposażony w głośniki do komunikatów z systemu kolejkowego
  • Pilot do zdalnego zarządzania monitorem

 

Odp. Zamawiający przyznaje, że w opisie powstał błąd. Zamawiający poprawia zapisy dotyczące wyświetlaczy stanowiskowych i grupowych. Poprawne zapisy brzmią.

 

Wyświetlacz stanowiskowy LED czteroznakowy o rozdzielczości 16×32 piksele o minimalnej wysokości znaków 12 cm działający w technologii PoE nie wymagający dodatkowego zasilania.

 

Wyświetlacz grupowy LED ośmioznakowy o rozdzielczości 16×64 piksele o minimalnej wysokości znaków 12 cm działający w technologii PoE nie wymagający dodatkowego zasilania.

Ekran główny LCD 55” – monitor pracujący w trybie minimum 16/7

Pytanie 6. Zmawiający wymaga ”Dwustopniowa rezerwacja wymagająca dodatkowego potwierdzenia ze strony użytkownika za pomocą SMS.

Możliwość przesyłania za pomocą wiadomości SMS potwierdzeń o umówionych wizytach.

Możliwość przesyłania za pomocą wiadomości SMS przypomnień o zbliżającej się wizycie”

Zmawiający musi prowadzić rejestrację wizyt z podziałem na lekarzy w systemach medycznych,  które generują raporty do NFZ.

  • Zatem w jakim celu i po co system kolejkowy ma prowadzić rejestrację na wizytę, skoro jest już ona prowadzona w systemie medycznym? Prosimy o usunięcie wymagania lub doprecyzowanie wymagań.

 

Odp. Zamawiający wymaga aby system kolejkowy posiadał możliwość umawiania się przez rezerwację internetową do kolejki np. Rejestracja. Zamawiającemu zależy na tym, żeby dzięki rezerwacji internetowej do rejestracji zmniejszyć ilość pacjentów oczekujących w tym samym czasie na wezwanie do stanowiska rejestracji. Rezerwacja internetowa przewiduje umawianie się do kolejki na konkretną godzinę tylko i wyłącznie do stanowisk rejestracji.

 

PYTANIA 3

Część XI: Dostawa planów tyflograficznych

 

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w warstwie dotykowej opisów Braille`a -kulek                       w technologii frezowania, która pozostawia monolityczną strukturę płyty pleksi PMMA?

Brak połączeń materiałowych tworzy wyjątkową trwałość i odporność jaką daje lity materiał.

Wynikiem frezowania są elementy precyzyjne (kształt kulek), gładkie i czytelne w dotyku.

 

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie w warstwie dotykowej opisów Braille`a kulek w technologii frezowania, która pozostawia monolityczną strukturę płyty pleksi PMMA.

 

 

Pytanie 2. Na podstawie udostępnionych rzutów kondygnacji przeprowadziliśmy analizę  umieszczenia niezbędnych informacji na planach tyflograficznych. Opierając się na doświadczeniu przy projektowaniu planów  tyflograficznych uważamy, że format planów A2/A3 (24-12dm2) będzie  niewystarczający.

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie formatu planu do powierzchni ok. 35 dm2?

 

Odp. Zamawiający dopuszcza zwiększenie formatu planu do powierzchni ok. 35 dm2.

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami/ informacjami  w załączeniu skorygowane opisy dotyczące  OPZ.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

 

Załącznik nr 1.8 k Załącznik nr 1.11