Rozstrzygnięcie postępowania dot. zakupu aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27 listopada 2020 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego zakupu aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej wybrano ofertę firmy MIRO Sp. z o.o. 03-808 Warszawa ul. Mińska 25B lok. U1

– cena 133.500,00 zł brutto,

– okres gwarancji 24 miesiące,

– termin realizacji zamówienia 14 dni.