Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

W załączeniu publikujemy informację dotyczącą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00258541/01 w dniu 15.07.2022 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania(4)

Wynik postępowania(3)